Användarvillkor

1. Allmänt

Genom att öppna eller att använda Horseras mobila applikation "Floccs" godkänner du Horseras användarvillkor. Tjänsten ägs av Horsera AB, organisationsnummer: 559290-5946. Dessa användarvillkor berör dina juridiska skyldigheter och rättigheter. Läs noga igenom våra användarvillkor innan du använder tjänsten. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor så ska du inte öppna eller använda tjänsten. Dessa användarvillkor gäller från och med den 7 november 2021.

2. Aktivitet på Floccs

Överträdelse av användarvillkoren som uppkommit genom aktivitet på Horsera kan kan leda till att ditt användarkonto avslutas. Du godkänner att Horsera inte ansvarar för innehåll som publiceras via tjänsten och att du använder tjänsten på egen risk. Om du bryter mot dessa villkor, eller utsätter Horsera för risker, kan vi avbryta leveransen av tjänsten till dig. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart ta bort innehåll på Horsera som vi bedömer inte är i enlighet med dessa användarvillkor eller policies eller som på annat sätt är skadligt för oss eller våra användare.

2.1 Registrering av konto

 1. Personer under 13 år får endast skapa konto använda Horseras tjänster med målsmans samtycke.
 2. Du får endast skapa ett personligt konto.
 3. Du får inte uppge några falska personuppgifter till Horsera eller skapa ett konto för någon annan än dig själv utan deras tillstånd.
 4. Om du registrerar ditt konto via Google eller Apple så ger du oss rätt att inhämta din information från Google eller Apple.
 5. Du samtycker också till vår behandling av dina personuppgifter enligt Horseras personuppgiftspolicy.
 6. Du är ansvarig för att förvara ditt hemliga lösenord på ett säkert sätt.
 7. Om vi inaktiverar ditt konto får du inte skapa ett nytt konto utan vårt tillstånd.
 8. Du får inte använda Horsera om du är en dömd sexualförbrytare.
 9. Du ska hålla dina kontaktuppgifter aktuella och korrekta.
 10. Du får inte dela ut ditt lösenord eller ge någon annan åtkomst till ditt konto eller göra något annat som kan hota ditt kontos säkerhet.
 11. Du får inte överföra ditt privata konto till någon.
 12. Om du väljer ett användarnamn eller ett liknande ID för ditt konto förbehåller vi oss rätten att ta bort det eller återta det om vi finner det lämpligt.
 13. Du får inte skapa konton hos tjänsten på otillåtna sätt, till exempel med en automatisk enhet, skript, bot eller liknande.

2.2 Övrig aktivitet och kommunikation

 1. Du är ansvarig för aktiviteter som sker genom ditt konto och du samtycker till att inte sälja, överföra, licensiera eller tilldela någon ditt konto, dina följare, ditt användarnamn och dina kontorättigheter.
 2. Du samtycker till att inte efterfråga, samla in eller använda andra Horsera-användares inloggningsuppgifter.
 3. Du får inte förtala, förfölja, mobba, missbruka, kränka, hota, imitera eller skrämma personer eller andra enheter. Du får inte heller publicera privat eller konfidentiell information via tjänsten, till exempel din eller andras kreditkortsinformation, personnummer, hemliga telefonnummer eller hemliga e-postadresser.
 4. Du får inte använda tjänsten för syften som är olagliga eller otillåtna. Du samtycker till att följa alla lagar, regler och riktlinjer (t.ex. på statlig, regional och lokal nivå) som gäller för din användning av tjänsten och ditt innehåll (enligt definitionen nedan), t.ex. upphovsrättslig lagstiftning.
 5. Du får inte ändra, modifiera, anpassa eller förändra tjänsten eller någon annan webbplats för att ge ett felaktigt intryck av att den är kopplad till tjänsten eller till Horsera.
 6. Du får inte skapa eller skicka oönskade kommentarer, gilla-markeringar eller någon annan form av kommersiell eller trakasserande kommunikation till andra användare.
 7. Du får inte störa tjänsten eller servrar eller nätverk kopplade till tjänsten.

2.3 Skapa hästprofil

 1. Du får bara skapa en profil per häst, till hästar som du själv äger. Om du har samtycke från hästens ägare får du genom avtal med ägaren skapa ett konto till hästen.
 2. Hästens ägare blir implicit ägare till hästens konto och har rätt att kräva att du tar bort eller överför hästprofilen till dess rätta ägare vid tvist.
 3. Horsera har rätt att ta bort hästprofiler som bryter mot punkt 1,2 i detta avsnitt.
 4. Den som skapar hästprofilen blir administratör för hästen. Administratören har rätt att ta bort inlägg som publicerats på hästen sida av personer som genom administratören har fått tillåtelse att göra inlägg på hästen sida.
 5. Du får inte skapa en hästprofil utifrån ditt privata konto om du inte äger eller uttryckligen fått tillstånd från hästens ägare att skapa en hästprofil till hästen i fråga.
 6. Du får inte skapa en hästprofil till en häst som inte existerar.

2.4 Anmälan

Om du upplever att andra användare bryter mot våra avtal kan detta anmälas till Horsera. Detta görs genom att anmäla, inlägg, privata profiler eller hästprofiler i appen.

3. Immateriella rättigheter

 1. Om du gör intrång på andras immateriella rättigheter förbehåller vi oss rätten att inaktivera ditt konto.
 2. Du får inte använda våra upphovsrätter eller varumärken eller snarlika märken.
 3. Du får inte publicera någons id-handlingar eller känsliga ekonomiska uppgifter på Horsera.
 4. För innehåll som skyddas av upphovsrätten, t.ex. foton eller filmklipp (Skyddat innehåll), ger du oss uttryckligen följande behörighet, men inte skyldighet, att ta bort sådant användarmaterial. Horsera kan komma att stänga av tillgången till ditt användarkonto temporärt eller permanent.
 5. När du publicerar innehåll innebär det att du tillåter att alla kan visa och använda uppgifterna samt koppla dem till dig.

4. Friskrivelser från ansvar

 1. Vi tillhandahåller för närvarande våra mobiltjänster kostnadsfritt, men ber dig att observera att leverantörens ordinarie taxor och avgifter för t.ex. sms och datatrafik fortfarande gäller.
 2. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och oavsett orsak ändra eller avsluta tjänsten eller din tillgång till tjänsten, utan föregående meddelande och utan ansvar gentemot dig.
 3. När kontot avslutas upphör alla licenser och andra rättigheter enligt detta avtal omedelbart att gälla.
 4. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor. Om vi inte gör ändringen av juridiska eller administrativa skäl, kommer vi att informera om ändringen i rimlig tid innan den träder i kraft.
 5. Du godkänner att vi kan meddela dig om uppdaterade villkor genom att publicera dem på tjänsten och att din användning av tjänsten efter de ändrade villkorens första giltighetsdatum (eller efter att de uppträder på annat sätt som vi kan komma att ange) innebär att du samtycker till de uppdaterade villkoren. Du bör därför läsa igenom dessa användarvillkor och eventuella uppdaterade villkor innan du använder tjänsten. De uppdaterade villkoren träder i kraft när de publiceras eller på det datum som anges i villkoren och omfattar din användning av tjänsten från det datumet. Dessa användarvillkor gäller vid alla tvister som uppstår före de uppdaterade villkorens första giltighetsdatum.
 6. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och oavsett villkor vägra vem som helst tillgång till tjänsten.
 7. Vi kan, men är inte skyldiga att, ta bort, redigera, blockera eller övervaka innehåll eller konton med innehåll som vi bedömer bryter mot dessa användarvillkor.
 8. Du ansvarar ensam för din interaktion med andra användare på tjänsten, på eller utanför nätet. Du godkänner att Horsera inte äger något ansvar för användarnas beteende. Horsera förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka eller delta i tvister mellan dig och andra användare.

5. Tredje part avtalsvillkor

 1. Det kan finnas länkar från tjänsten till tredje parts webbplatser eller funktioner. Det kan också finnas länkar till tredje parts webbplatser eller funktioner i bilder eller kommentarer på tjänsten. Tjänsten innehåller också tredjepartsinnehåll som vi inte styr över, upprätthåller eller stödjer. Funktionalitet på tjänsten kan också tillåta interaktion mellan tjänsten och tredje parts webbplats eller funktion, inklusive applikationer som ansluter tjänsten eller din profil på tjänsten med tredje parts webbplats eller funktion. Tjänsten kan till exempel innehålla en funktion som gör att du kan dela innehåll från tjänsten eller ditt innehåll med tredje part, som kan publiceras på tredje parts tjänst eller applikation. Användningen av en sådan funktion förutsätter i regel att du loggar in på ditt konto på den tredje partens tjänst och du gör detta på egen risk. Horsera styr inte över dessa tredjepartswebbplatser eller deras innehåll. Du godkänner uttryckligen att Horsera inte har något ansvar för sådana tjänster eller funktioner från tredje part.
 2. Din korrespondens och dina affärsförbindelser med tredje parter på tjänsten äger uteslutande rum mellan dig och den tredje parten.
 3. Du godkänner att du är ansvarig för alla datakostnader som din användning av tjänsten medför.
 4. Vi förbjuder användning av spindlar, cachning och annat automatiserad tillgång till innehåll på tjänsten, inklusive men inte begränsat till användarprofiler och foton (förutom sökmotorer eller andra tekniker som används av sökmotorer som har Horseras uttryckliga tillstånd).

6. Kommersiellt innehåll som levereras av Horsera

 1. En del av tjänsten stöds av reklamintäkter och kan visa annonser och kampanjer. Du samtycker härmed till att Horsera visar annonser och kampanjer på tjänsten eller i anslutning till ditt innehåll. Hur sådana annonser och kampanjer utformas kan ändras utan att du informeras specifikt.
 2. Du godkänner att vi inte alltid identifierar betaltjänster, sponsrat innehåll eller kommersiella meddelanden som sådana.
 3. Du får inte ta bort, ändra eller dölja information om upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken eller andra proprietära rättigheter vid eller på inlägg som du publicerar på Horsera. Du får inte reproducera, modifiera, anpassa, basera arbete på, iscensätta, visa, publicera, distribuera, överföra, sända, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja Horseras innehåll.
 4. Horseras namn och logotyp är varumärken som tillhör Horsera får inte kopieras, imiteras eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från Horsera.

7. Underhåll och garantier

 1. Horseras tjänst och innehåll tillhandahålls i befintligt skick. I den utsträckning som den svenska lagen tillåter friskriver sig Horsera AB från allt ansvar avseende tjänsten och användarnas innehåll.
 2. Horsera garanterar inte att tjänsten är felfri eller avbrottsfri, fullständig eller användbar. Du godkänner att du använder tjänsten på egen risk. Genom att öppna eller att använda tjänsten så intygar du att dina aktiviteter är lagliga.
 3. Horsera stödjer inte något innehåll och friskriver sig från allt ansvar inför någon person, skada, förlust eller ekonomiska skador, direkt eller indirekt till följd av något inlägg.
 4. Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning intygar du att du har rätt att ingå avtal för denna juridiska personens räkning. Dessa användarvillkor utgör det enda avtalet mellan dig och Horsera och reglerar användningen av tjänsten och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Horsera.
 5. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller på annat sätt ogenomförbar av domstol eller behörig jurisdiktion överenskommer parterna likväl att en sådan bestämmelse ska avskiljas från övriga bestämmelser och att de övriga bestämmelserna ska äga fortsatt laga kraft.
 6. Vi förbehåller oss rätten att göra uppehåll för tjänsten för, underhåll eller uppdateringar, eller för andra orsaker.
 7. Horsera uppmuntrar användarna att göra egna säkerhetskopior av sitt innehåll. Horsera är med andra ord ingen tjänst för säkerhetskopiering och du samtycker till att inte förlita dig på tjänsten för säkerhetskopiering eller lagring av innehåll. Horsera tar inget ansvar för ändringar eller avbrott i tjänsten eller förlust av innehåll.
 8. Du godkänner att Horsera inte är ansvarigt för och inte stödjer innehåll som du publicerat på tjänsten. Horsera har ingen skyldighet att förhandsgranska, övervaka, redigera eller ta bort innehåll. Om ditt innehåll strider mot dessa användarvillkor kan du göras juridiskt ansvarig för innehållet.

8. Frågor och kontakt

Vid frågor eller synpunkter kring användarvillkoren, vänligen kontakta Horsera: Mathilda Hammarström, VD Horsera AB. Email: mathilda@floccs.com Telefonnummer: 0736 939 895 Adress: Armfeltsgatan 16, 11534 Stockholm