Integritetspolicy

1. Allmänt

För Horsera AB är personlig integritet viktig och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter på Horsera AB. Den gäller för din användning av Horseras mobilapplikation "Floccs" samt för andra Horsera-tjänster som innehåller en länk till denna integritetspolicy (tex. Horseras webbplats). Från och med nu benämns dessa tillsammans som “Horsera-tjänsten”. Denna policy är inte Horseras användarvillkor som är ett avtal mellan dig och Horsera. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en enskild individ. Vi kan komma att samla in informationen som beskrivs nedan som kan inkludera dina personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Horsera AB:s verksamhet är Horsera AB personuppgiftsansvarig. Org.nr 559290-5946, Armfeltsgatan 16, 11534 Stockholm.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in och använder samtliga personuppgifter som du som användare skapar vid registrering av konto och personuppgifter som skapas genom aktivitet på Horsera-tjänsten. Detta görs med hjälp av teknologi såsom cookies, beacons och lokal lagring (t.ex. på din enhet). Personuppgifter som kan komma att användas är e-postadress, namn, födelsedag, kön, annan information och aktivitet i Horsera såsom; Inlägg du har gillat, kommenterat och delat, bilder, textinlägg, videor som delats och annan information kopplad till din profil, samt information som lagts till på eventuella hästprofiler.
När du använder Horsera kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive:

  1. information om din användning av Horsera;
  2. innehåll som du publicerar, laddar upp, gillar och/eller bidrar med till Horsera-tjänsten;
  3. teknisk data, vilket kan inkludera den URL genom vilken du får åtkomst till Horsera-tjänsten, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem;
  4. lokaliseringsuppgifter;

Om du har kopplat ditt användarkonto hos oss med en social media-kanal så som Facebook, kan vi erhålla liknande information rörande ditt användande av Horsera-tjänsten från sådana kanaler. Vi kan komma att använda cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter.

4. Hur använder vi informationen och varför?

Vi kommer behandla personuppgifter för att administrera ditt konto, säkerställa tillhandahållande av Horsera-tjänsterna och integration med tredjepartstjänster. Detta gör vi för att tillhandahålla, personifiera och förbättra din upplevelse av Horsera-tjänsterna och för att kunna tillhandahålla dessa i enlighet med Användarvillkoren. Vi använder personuppgifterna för att kunna skicka dig notifieringar och meddelanden via e-post och på annat sätt: för att informera dig om våra uppdateringar av Horsera-tjänsterna och användarvillkoren;
för att förbättra och utveckla Horsera-tjänsterna och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Horsera-tjänsterna;
för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Horsera-tjänsterna och för att förhindra användning av dessa i strid med användarvillkoren;
för att verkställa användarvillkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och också om nödvändigt tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet; och
för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

Du alltid rätt att begära åtkomst till, rättelse och radering av dina data under den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR” General Data Protection Regulation). Personer under 18 år
För personer som inte är myndiga (under 18 i de flesta EU-länder) och som endast har en begränsad förmåga att ingå i verkställande kontrakt, kan vi kanske inte behandla personliga uppgifter på grund av kontraktsmässig nödvändighet. När en sådan person använder våra tjänster är det dock i vårt legitima intresse att erbjuda, anpassa och förbättra Horsera och främja tryggheten, sekretessen och säkerheten, inklusive genom verktyg som är speciellt fokuserade på hot mot minderåriga personer; och främja kommunikation utan marknadsföring för produkt- eller kundtjänstrelaterade frågor.

De legitima intressen som vi förlitar oss på för behandling av personuppgifter är:

Alla personer inklusive minderåriga

För att tillhandahålla mätning, analyser och andra affärstjänster där vi behandlar data som en personuppgiftsansvarig. De legitima intressen som vi förlitar oss på för denna behandling är:

De legitima intressen som vi förlitar oss på för behandling av personuppgifter är:

5. Invändning mot personuppgiftsbehandling

Du har rätt att invända mot, och söka begränsa, sådan databehandling; för att utöva dina rättigheter kontaktar du Horseras kundtjänst.
Vi tar flera faktorer i beaktande när vi bedömer en invändning, inklusive:

6. Samtycke

När du skapar ett konto på tjänsten Horsera "floccs" accepterar du:

När vi behandlar den data du förser oss med baserat på ditt samtycke, har du när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke och portera den data du tillhandahåller oss, i enlighet med GDPR. För att utöva dina rättigheter, kontakta Horseras kundtjänst. Du har rätt att neka till att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och du kan när som helst dra tillbaka ditt tidigare samtycke. Du bör vara medveten om att när du är på Horsera kan du hänvisas till en annan hemsida där personuppgifter samlas in utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn för en sådan hemsida kommer styra hanteringen av information som inhämtas från dig på sådan hemsida.

7. Legala förfrågningar och förebyggande av skada

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (såsom husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag. Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför den Europeiska Unionen eller det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, och är i enlighet med internationellt erkända standarder. Information som vi erhåller om dig när du använder tjänsterna, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policies, eller annars för att förebygga skada.

8. Sociala plug-ins

När du använder en dela-funktion i Horsera till ett socialt nätverk som Facebook, kommer du att etablera en direkt länk till tredje parts sociala plug-in (”Social Plug-in”) och kommer att överföra följande data till den Sociala Plug-in direkt:

  1. datum och tid för ditt besök;
  2. Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker;
  3. din IP-adress;
  4. ditt operativsystem;
  5. ditt användarnamn om du är en registrerad användare av Social Plug-in och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn; och
  6. om du använder en plug-in, den information som du använt denna specifika plug-in för.

Vi vill särskilt notera att vi inte har något inflytande över data som en Social Plug-in samlar in med hjälp av en plug-in och avseende sådan data får vi hänvisa till personuppgiftspolicyn för respektive Social Plug-in. Vänligen informera dig om varje Social Plug-in och särskilt om syftet för och omfattningen av insamling av uppgifter och dina rättigheter i detta avseende, samt alternativa inställningar för att skydda din information och integritet. Det är dock möjligt att förhindra användningen av cookies genom inställningar i din webbläsare. I tillägg därtill då är det även möjligt att blockera sociala plug-ins med add-ons för din webbläsare.

9. Förändring i ägande

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsterna. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna personuppgiftspolicy.

10. Meddelande om ändringar

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom kungörande under inställningar i Horsera-appen och på vår webbplats www.horsera.se. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi i tillägg därtill lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det erfordras enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.

11. Dina rättigheter enligt EU-lagstiftning

Enligt EU-lagstiftningen har boende i en medlemsstat rätt att, en gång per år, efterfråga information om vilka personuppgifter som finns hos oss, varifrån dessa uppgifter har hämtats samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl. Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter när som helst och dra tillbaka det samtycke till behandling av dina personuppgifter som du lämnade vid registrering. I tillägg därtill kan du när de helst begära rättelse, blockering eller utplåning av dina personuppgifter som är inkorrekta. Vi noterar dock att för det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras. För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på följande adress:

hello@floccs.com

12. Frågor och kontakt

Vid frågor eller synpunkter kring integritetspolicyn, vänligen kontakta Horsera: Mathilda Hammarström, VD Horsera AB. Email: mathilda@floccs.com Telefonnummer: 0736 939 895 Adress: Armfeltsgatan 16, 11534 Stockholm